Kancelaria Michał Frączek

Kancelaria Radcy Prawnego w Opocznie

Zakres usług

O kancelarii

Kancelaria prawna Michał Frączek świadczy profesjonalną pomoc prawną w postaci: udzielania porad prawnych, sporządzania pism procesowych, reprezentacji przed sądami i innymi organami państwowymi, a także podmiotami prywatnymi, obsługi prawnej małych i dużych przedsiębiorców oraz windykacji należności pieniężnych. Tradycje rodzinne, doświadczenie i praktyka wyniesiona z pracy w zawodzie, a także nabyta wiedza prawnicza, stanowi gwarancję fachowej obsługi.

Zakres usług

Kancelaria oferuje szeroki zakres usług prawniczych.
Głównym obszarem działania jest województwo łódzkie, mazowieckie i śląskie.


Prawo cywilne

Sporządzanie umów i pism prawnych, prowadzenie sporów cywilnych, występowanie przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, sporządzanie pozwów, pism procesowych, apelacji, zażaleń i skarg, dochodzenie odszkodowań w tym wynikających z błędu w sztuce lekarskiej, wypadków drogowych i przy pracy.


Prawo cywilne rzeczowe

Wszelkie kwestie prawne dotyczące własności i posiadania, sprawy rozgraniczeniowe, konflikty sąsiedzkie o przygraniczne pasy gruntów, sprawy o zasiedzenie i uwłaszczenie, prowadzenie postępowań w zakresie zniesienia współwłasności nieruchomości.


Prawo pracy

Doradztwo prawne dla pracodawców, wszelkie sprawy pracownicze związane z przebiegiem stosunku pracy jak i jego rozwiązaniem, odszkodowanie za wypadki przy pracy, reprezentowanie przed sądami pracy interesów pracowników i pracodawców, sporządzanie regulaminów.


Prawo rodzinne
i opiekuńcze

Sprawy rozwodowe, separacja, unieważnienie małżeństwa, sprawy o podział majątku wspólnego małżonków, wprowadzenie rozdzielności majątkowej sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem, władzę rodzicielską, alimenty, uznanie dziecka, zaprzeczenie ojcostwa, ubezwłasnowolnienie.


Prawo gospodarcze
i spółek

Bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych, sporządzenie umów i uchwał z zakresu spółek prawa handlowego, prowadzenie postępowań (rejestrowe, administracyjne, spory w sądach gospodarczych, sprawy pracownicze), udział w posiedzeniach organów spółek.


Prawo administracyjne

Prowadzenie spraw z zakresu prawa administracyjnego: prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, z zakresu ustawy o drogach publicznych. Reprezentowanie przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i NSA, sporządzanie skarg i odwołań.


Prawo turystyczne

Prowadzenie spraw o odszkodowania od biur podróży i przewoźników lotniczych.


Windykacja należności

Dochodzenie zapłaty należności na drodze sądowej i polubownej, kierowanie spraw do egzekucji komorniczej, reprezentowanie klientów w postępowaniu egzekucyjnym, sporządzanie skarg na czynności komornika.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszam do kontaktu
w siedzibie Kancelarii, telefonicznie lub mailowo.